กกก

หน้าหลัก

บทความล่าสุดเกี่ยวกับหลักสูตรCBSE

 • หลักสูตรการศึกษาระดับก่อนอุดมศึกษา
  หลักสูตรการศึกษาหลักของระบบการศึกษาทั่วประเทศอินเดียแบ่งออกเป็น 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรโดยคณะกรรมการกลางมัธยมศึกษา (Central Board of Secondary Education, CBSE) READ MORE
 • การศึกษาของอินเดีย
  ในระดับโรงเรียน แบ่งออกเป็น ประถม มัธยมต้น และมัธยมปลาย (Grade 11-12) โดยแบ่งหลักสูตรออกเป็นระบบดังนี้ 1.ระดับอนุบาล (Kindergarten) >> อนุบาล 1 – อนุบาล 3 READ MORE
 • หลักสูตรของ ICSE และ CBSE ต่างกันอย่างไร
  การพัฒนาเด็กและการสัมผัสกับระบบการศึกษาแบบที่เรามี ในระบบการศึกษาของอินเดียคณะศึกษาศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดสองแห่งที่คณะกรรมการเลือกใช้คือ CBSE และ ICSE READ MORE
 • การศึกษา
    ความสัมพันธ์ด้านการศึกษา READ MORE