เปิดโลกอินเดียสู่สังคมไทยภายใต้บริบทอาเซียนครั้งที่1-Hilight-720×405