รับสมัครเเล้ว หลักสูตร CBSE

หลักสูตร CBSE เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาแล้ววันนี้ โดยผู้ที่สนใจควรติดต่อสถานศึกษาโดยตรงเพื่อขอรับรายละเอียดและใบสมัครเข้าศึกษาต่อเนื่องจาก สถาบันการศึกษาหลักสูตร CBSEในอินเดียเปิดรับสมัครนักศึกษาไม่พร้อมกันและกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครแตกต่างกันสถานศึกษาส่วนใหญ่ไม่บังคับให้ผู้สมัครต้องสอบวัดผลภาษาอังกฤษ (TOEFL หรือ IELTS) แต่อาจกำหนดผู้สมัครสอบวัดความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ต้องการศึกษาต่อ