คำแนะนำการเลือกสถาบัน

การเลือกสถาบันการเรียนของการศึกษาแบบ CBSE

 หลักสูตร CBSE มีหลายสถาบันการศึกษาให้เลือก เเต่ก่อนที่เราจะไปเรียนต่ออินเดียในหลักสูตรCBSE นั้นจะต้องพิจารณาให้รอบคอบทั้งหลักสูตรต่างๆ ระยะเวลาที่จะไปเรียนสิ่งที่ต้องพิจารณาเป็นอันดับต้นๆคือ ด้านอาชีพว่า หากเราเรียนหลักสูตรนี้เเล้ว หลักสูตรนั้นจะสอดคล้องกับอาชีพของเราในอนาคตหรือไม่ซึ่งสิ่งที่เลือกเรียนนั้นก็จะถือได้ว่าเป็นสิ่งที่จะอยู่ติดตัวเราไปตลอด เเละหากเลิือกเรียนในสิ่งที่ไม่ชอบหรือไม่เกี่ยวกับงานเราในอนาคตก็อาจจะทำให้ที่เรียนไปศูนย์เปล่าเลยก็เป็นได้เมื่อเราเลือกหลักสูตรได้แล้วควรดูที่คุณวุฒิในการเข้าศึกษาต่อของแต่ละ สถาบันว่าคุณวุฒิของเราตรงตามกับความต้องการของทางสถาบันหรือไม่  เพื่อสามารถนำไปคำนวณงบประมาณในการเรียนได้ อีกอย่างคือเมืองที่จะไปเรียนในประเทศอินเดียนั้น มีอากาศที่แตกต่างกันเพราะเป็นประเทศที่ใหญ่อากาศจึงแตกต่างกันไป เช่นทางภาคใต้จะมีฝนตก แต่อากาศจะไม่ร้อนมากนัก เพราะติดทะเล ส่วนทางภาคเหนือจะหนาวเมื่อถึงฤดูหนาวมาก บางแห่งจะมีหิมะตก ส่วนบางแห่งอาจจะร้อนมาก การเรียนที่เมืองใหญ่ๆ ค่าครองชีพก็จะสูงตามเมืองไปด้วย เช่น บอมเบย์ เดลี บังกาลอร์ หรือปูเน่ เป็นต้น ซึ่งถือว่าการเลือกสถาบันการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญอันดับต้นๆของการเข้าไปเรียนต่ออินเดียในหลักสูตร CBSE เลยก็ว่าได้

 การเตรียมเอกสารในการสมัครเรียน

  •  หนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริงพร้อมสำเนา
  • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 โหล
  • ใบรับรองการจบ (เป็นภาษาอังกฤษ)
  • ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) เป็นภาษาอังกฤษ
  • ใบรับรองแพทย์ (เป็นภาษาอังกฤษ)