ข้อมูลเกี่ยวกับ CBSE

หลักสูตร CBSE คือหลักสูตรการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาของประเทศอินเดีย แบ่งเป็น 2 รูปแบบคือศึกษาโดยใช้ภาษาอินเดียและอีกหนึ่งหลักสูตรคือหลักสูตรการศึกษาที่เป็นอินเตอร์หรือใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารนั่นเองซึ่งหลักสูตร CBSE นั้นเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาแบบอินเตอร์ หลักสูตร CBSE ย่อมาจกา Cebtral board Secondary Education ซึ่งมีหลักสูตรนี้ในโรงเรียนเกือบ 15,000 แห่งทั่วประเทศอินเดีย มีการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในทุกรายวิชาซึ่งก็สามารถย้ายเข้าเรียนโรงเรียนในหลักสูตรเดียวกันได้ทั่วทั้งประเทศอินเดีย ซึ่งการจะเข้าเรียนต้องสอบวัดระดับความรู้กลางเมื่อสำเร็จการศึกษาในชั้นต่อไปนี้

  • เกรด 10 ด้วยข้อสอบวัดระดับ AISSE (The All India Secondary School Examination)
  • เกรด 12 ด้วยข้อสอบวัดระดับ AISSCE (The All India Senior School Certificate Examination)

เมื่อสอบผ่านจากหลักสูตรในเกรด 10 แล้วก็จะสามารถเลือกสายที่จะเรียนได้ในเกรด 11 และ 12 ซึ่งสายการเรียนก็คล้ายประเทศไทยคือมีให้เลือก 2 สายคือสายทางวิทยาศาสตร์และสายทางศิลปศาสตร์ จุดเด่นของหลักสูตร CBSE คือจะเน้นการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ซึ่งทำให้หลักสูตรนี้เหมาะกับคนที่ต้องการเรียนต่อในสายวิทยาศาสตร์ หรือเทคโนโลยี เช่น แพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาตร์ หรือสายเทคโนโลยีเป็นต้น