โรงเรียน CBSE บางแห่งใน Hyderabad ต้องการการเชื่อมต่อ

โรงเรียน CBSE บางแห่งใน Hyderabad ต้องการการเชื่อมต่อ

ในรายงาน RTI CBSE ได้เปิดเผยว่าโรงเรียน SR Digi ที่ Tarnaka และ Secunderabad ไม่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ ไฮเดอราบาด: หลายโรงเรียนสอนการสอนในเมืองกำลังทำงานร่วมกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากคณะกรรมการกลางการศึกษาระดับมัธยมศึกษา (CBSE) แม้ว่าโรงเรียนทั้งหมดจะต้องได้รับหนังสือรับรองการคัดค้าน (NOC) จากข้าราชการและผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาของโรงเรียน แต่มาตรการดังกล่าวไม่ได้ถูกนำมาใช้โดยฝ่ายบริหารโรงเรียนที่ไม่สุจริตรับรองว่าจะมีการเชื่อมต่อกับ CBSE ดังนั้นผู้ปกครองมักตกเป็นเหยื่อของโรงเรียนดังกล่าว

Continue reading