CBSE ขยายกำหนดเวลายื่นคำขอรับทุนสำหรับทุนการศึกษาเด็กหญิงเดี่ยว

CBSE Extends Application Submission Deadline For Single Girl Child Scholarships

NEW DELHI: คณะกรรมการกลางการศึกษาระดับมัธยมศึกษา (CBSE) ได้ขยายกำหนดเวลาสำหรับการสมัครออนไลน์สำหรับแผนแม่บทเยาวชนหญิงรุ่นเยาว์เดี่ยว วันที่ได้รับการยื่นออกมาสำหรับโครงการทุนการศึกษา CBSE Merit Scholarship สำหรับเด็กหญิง Single Girl สำหรับการศึกษา 2 ครั้งและการต่ออายุการใช้งานออนไลน์ของ CBSE Merit Scholarship Scheme สำหรับการได้รับวีซ่าเด็กโสดในปีพ. ศ. สำหรับโครงการทุนการศึกษา CBSE Merit Scholarship for Girl Single Girl สำหรับ + ​​2 พิจารณา – 2018 วันที่สุดท้ายถูกยืดออกไปจนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2018 หากมีการเกิดขึ้นของการต่ออายุการใช้งานออนไลน์ของ CBSE Merit Scholarship Scheme for Girl Single X ที่ได้รับในปีพ. ศ.More..

Continue reading