การศึกษาของอินเดีย

ในระดับโรงเรียน แบ่งออกเป็น ประถม มัธยมต้น และมัธยมปลาย (Grade 11-12) โดยแบ่งหลักสูตรออกเป็นระบบดังนี้ 1.ระดับอนุบาล (Kindergarten) >> อนุบาล 1 – อนุบาล 3 (อายุ 3 – 5 ปี) 2.ระดับประถมศึกษา (Primary Education) >> ประถมศึกษา 1 – ประถมศึกษา 6 (อายุ 6 – 11 ปี) 3.ระดับมัธยมศึกษา (Secondary Education) มัธยมศึกษาตอนต้น (High School Education) >> มัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยทศึกษาปีที่ 4 (อายุ 12More..

Continue reading